4 thoughts on “🔴 TRỰC TIẾP – Tải và cài Win 8 64bit

  1. chú ơi máy cháu bị lỗi win rồi mà trong máy cháu cũng có bộ cài win rồi giờ làm sao khắc phục ạ.chú làm luôn một video hướng dẫn cho mọi người đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *