6 thoughts on “🔴 Tin khẩn cấp Biển Đông rạng sáng 3/9: Hải Dương 8 bất ngờ di chuyển nhanh theo hướng Khánh Hòa

  1. Bọn ba que chúng mày là những thằng nào nói cho rõ dung lẫn lộn giữa người và bo nghe chưa con trong đó có cả dòng họ nhà may

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *