4 thoughts on “🍀Người Tiểu Đường Có Nên Ăn Dưa Hấu Không?| Sức Khoẻ 999

  1. Hình như người đọc cũng bị tiểu đường giai đoạn biến chứng hay sao ấy vì thấy đọc lặp đi lặp lại một nội dung nhiều lần?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *