🎶Song: Lễ Hội Công Viên | 園遊會
💗Single: Nhan Nhân Trung | 顏人中
🍊Bản Gốc: O.S.帶來這首新歌 園遊會
🍭 Editor: MyDuyen
🌈Lyrics:
我頂著大太陽 只想為妳撐傘 妳靠在我肩膀 深呼吸怕遺忘

因為撈魚的蠢遊戲我們開始交談 多希望話題不斷 園遊會永不打烊

汽球在我手上 我牽著妳瞎晃 有話想對妳講 妳眼睛卻裝忙

雞蛋糕跟妳嘴角果醬我都想要嚐 園遊會影片在播放 這個世界約好一起逛

Thanks for watching🌻

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *